Breaking News

กิจกรรมหน่วย

อ.สันทราย จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.59 เวลา 0900น. อ.สันทราย จัดโคร …

Read More »

พิธี รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.59 เวลา 0800 – 1200 น. มีพ …

Read More »

รด.จิตอาสา อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมปฎิบัติภารกิจตรวจเลือกทหารกองเกินปี 59

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.59 เวลา 07.00น. คณะกรรมการตรวจ …

Read More »

รด.จิตอาสา อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมปฎิบัติภารกิจตรวจเลือกทหารกองเกินปี 59

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.59 เวลา 07.00น. คณะกรรมการตรวจเ …

Read More »

รด.จิตอาสา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเลือกทหารกองเกินปี 59

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.59 เวลา 07.00น. คณะกรรมการตรวจเ …

Read More »