Breaking News

กิจกรรมหน่วย

สัสดีอำเภอจอมทอง เป็นวิทยากรครู ข เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.59 เวลา 11.00น. พ.ต.ศิริ สุวรร …

Read More »

อำเภอฝางร่วมกับ รด.จิตอาสา ได้จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้น

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อำเภอฝาง ได้ …

Read More »

หน่วยสัสดีอำเภอดอยเต่า ร่วมกับ รด.จิตอาสา จัดทำฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว)

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. หน่วยสัสดีอำเภ …

Read More »

สัสดีจังหวัด ช.ม. ได้ออกหน่วยบริการประชาชน อ.เชียงดาว ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ, หน.ส่วนฯ พบปะประชาชน”

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.59 เวลา 10.00น. สัสดีจังหวัด ช. …

Read More »

รด.จิตอาสา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐ

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.59 เวลา 0900 – 1200น. ร.ท …

Read More »