Breaking News

กิจกรรมหน่วย

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.63 เวลา 0700 – 1100น. ณ สนามกีฬ …

Read More »

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 เวลา 0700 – 1100น. ณ สนามกีฬ …

Read More »

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 เวลา 0700 – 1100น. ณ ส …

Read More »

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 0700 – 1100น. ณ ส …

Read More »