Breaking News
Home / weerapatz (page 3)

weerapatz

สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันทหารผ่านศึก ณ สนง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.60 เวลา 10.00น. พ.อ.อภิรักษ์ ไกร …

Read More »

สัสดีอำเภอเวียงแหง จว.ช.ม. เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับสมาชิกหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอเวียงแหง

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.59 เวลา 0930 นายสิทธิศักดิ์  อภ …

Read More »

สัสดีอำเภอสะเมิง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับผู้เข้ารับการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน อำเภอสะเมิง

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 เวลา 1000น. หน่วยพัฒนาที่ดิน …

Read More »

สัสดีอำเภอดอยสะเก็ดเข้าร่วมฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หลักสูตร “การพัฒนาหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2560 “

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.59 เวลา 0930น. นายวิจิตร หลังสั …

Read More »

สัสดีจังหวัด ช.ม. ร่วมลงนามถวายอาลัย และพิธีทางศาสนา ๕ ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ ณ พุทธสถานเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.59 เวลา 18.00น. พ.อ.สุขเกษม สุท …

Read More »