Breaking News
Home / weerapatz (page 10)

weerapatz

รด.จิตอาสา อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมปฎิบัติภารกิจตรวจเลือกทหารกองเกินปี 59

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.59 เวลา 07.00น. คณะกรรมการตรวจเ …

Read More »

รด.จิตอาสา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจเลือกทหารกองเกินปี 59

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.59 เวลา 07.00น. คณะกรรมการตรวจเ …

Read More »

สัสดีอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.59 เวลา 11.00น. ร.ท.กันตพัฒน์ …

Read More »

อำเภอฝางจัดพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.59 เวลา 9.00น. อำเภอฝางจัดพิธี …

Read More »

สัสดีอำเภอหางดงเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

วันที่ 22 มี.ค.59 เวลา 0900 ถึง 1200 น. พ.ต.ปรีชา …

Read More »