Breaking News

นรด.ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยในเขตพื้นที่ ทภ.3

เมื่อวันที่ 1- 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. นรด.ได้จัดการฝึกอบรมโปรแกรมสนับสนุนกิจการกำลังสำรองและการสัสดี ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของหน่วยในเขตพื้นที่ ทภ.3 (สง.สด.จว.ช.ม.,สง.สด.จว.ม.ส.,สง.สด.จว.ล.พ.,สง.สด.จว.ล.ป.,สง.สด.จว.พ.ย.,สง.สด.จว.ช.ร.,สง.สด.จว.น.น.,) ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.อ.รณฤทธิ์   มีจันที ผอ.กกม.นรด.เป็นประธาน

2294 2295 2296 2298 2299 2301 2302 2303 2306 2309

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: