Breaking News

โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ อำเภอแม่วาง

6480

เมื่อ 17 พ.ย.58 เวลา 0900 นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอแม่วาง เป็นประธาน การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการกับประชาชนที่อยู่ห่างไกล โดยแจกของกิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง ใน ส่วนของกิจกรรมของ สัสดีอำเภอ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 เช่น การลงบัญชีทหารกองเกิน การรับหมายเรียกรับราชการ การผ่อนผัน การตรวจโรค ที่ รพ.ค่ายกาวิละ และ บทลงโทษบุคคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข่าว เหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: