Breaking News

อำเภอฝางร่วมกับ รด.จิตอาสา ได้จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้น

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 ถึง 10 มิ.ย. 59 อำเภอฝาง ได้จัดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นตามมาตรการสร้างความยั่งยืน ในพื้นที่ 8 ตำบล รวม 10 หมู่บ้าน โดยมี นายมนัส ขันใส นายอำเภอฝาง ,พ.ต.นคร สินธนันชัย สัสดีอำเภอฝาง, หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ , ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ,ทหาร จาก ฉก.ม.4 ,ตชด., กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ,รด.จิตอาสาอำเภอฝาง และประชาชน เข้าร่วม ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

158759 158760 158763

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: