Breaking News

อำเภอฝางจัดพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.59 เวลา 9.00น. อำเภอฝางจัดพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ที่ได้รับสัญชาติไทย และ พ.ต.นคร สินธนันชัย สัสดีอำเภอฝาง ได้ให้ความรู้เรื่องหน้าที่ชายไทย , ประชาสัมพันธ์การร่างรัฐธรรมนูญ และการใช้สิทธิลงประชามติ เหตุการณ์เป็นไปด้วนความเรียบร้อย

141795 141796 141797 141798

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: