Breaking News

หน่วยสัสดีอำเภอดอยเต่า ร่วมกับ รด.จิตอาสา และส่วนราชการในพื้นที่ ได้ทำฝายแม้วตามโครงการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน”

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.59 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 17.30น.  ชค.รส.ป.พัน.7 อ.ดอยเต่า ร่วมกับ นศท.จิตอาสา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ จำนวน 13 นาย  ราษฏรบ้านแม่บวนเหนือ ฝ่ายปกครอง อ.ดอยเต่า หน่วยสัสดีอำเภอดอยเต่า หน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่เร็วถ้ำหม้อ และ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ได้ทำฝายแม้วจำนวน 5 ฝาย ตามโครงการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน” ณ บ้านแม่บวนเหนือม.8 ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

38133 S__3129354 S__3129356 S__3129397

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: