Breaking News

หน่วยสัสดีอำเภอดอยเต่า ร่วมกับ รด.จิตอาสา จัดทำฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว)

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.59 เวลา 09.00 น. หน่วยสัสดีอำเภอดอยเต่า ร่วมกับ รด.จิตอาสา อ.ดอยเต่า จำนวน 15 นาย, ชค.รส.ป.พัน.7 อ.ดอยเต่า, หน่วยป้องกันและรักษาไม้ ที่ ชม.35(ดอยเต่า), ปกครองอำเภอดอยเต่า, กองร้อย อส.อ.ดอยเต่าที่18, ผู้ใหญ่บ้านโปงทุ่ง และมวลชนจิตอาสาบ้านโปงทุ่ง จัดทำฝายชะลอน้ำ(ฝายแม้ว) เพื่อชะลอน้ำและรักษาความชุ่มชื้นของระบบนิเวศในพื้นที่ป่า ตามโครงการ “สร้างฝายประชารัฐ”ประจำอำเภอดอยเต่า ณ ลำห้วยแม่เชียงราย เขตพื้นที่ป่าแม่หาด บ้านโปงทุ่ง ต.โปงทุ่ง อ.ดอยเต่า จว.เชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 15 ฝาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
S__20152331

S__20152332

S__20152334

S__20152336

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: