Breaking News

หน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอเวียงแหง

457709

เมื่อ 12 พ.ย.58 เวลา 0900 นายอำเภอเวียงแหง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านนามน ม.7 ต.เมืองแหง มี ประชาชนมารับบริการ 180 คน

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: