Breaking News

สัสดีอำเภอเวียงแหงประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ ในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.59 เวลา 09.30น. อำเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ ได้ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านห้วยหญ้าไทร(บริวารบ้านห้วยหก) ม.5 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยนายฉัตรชัย สุวรรณวงศ์ นายอำเภอเวียงแหง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ จนท.ไปร่วมให้บริการ พร้อมรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ สัสดีอำเภอประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ปี 59 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรับราชการทหาร และกิจการสัสดี ชี้แจงค่านิยม 12 ประการ ตลอดจนเผยแพร่ Road map ของรัฐบาล การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 59 และสร้างความเข้าใจในบทบาทของทหารกับประชาชนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

10608 10611 555313 555314 555316

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: