Breaking News

สัสดีอำเภอหางดงเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง

วันที่ 22 มี.ค.59 เวลา 0900 ถึง 1200 น. พ.ต.ปรีชา กาบเอื้อง  สัสดีอำเภอหางดง ได้เป็นวิทยากรในส่วนของกระทรวงกลาโหม บรรยายในวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง อ.หางดง รุ่นที่ 3  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านบวก ต.หนองแก๋ว อ.หางดง มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน ได้สอดแทรกการรณรงค์ให้ออกมาทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ให้มากที่สุด และประชาสัมพันธ์การตรวจเลือกฯ ประจำปี 2559

326350 326502 326503

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: