Breaking News

สัสดีอำเภอสะเมิง เป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.59 เวลา 09.00-12.00น. สำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง จ.เชียงใหม่ จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 5 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เรื่อง เสริมสร้างความสัมพันธ์ โดยมี ร.ต.ไพศาล นพรัตน์ ผช.สัสดีอำเภอสะเมิง เป็นวิทยากร ผลการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

245007 245008 245009 245011

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: