Breaking News

สัสดีอำเภอสะเมิงเป็นวิทยากรในโครงการเพิ่มผลิตภาพการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและปัญหาราคาสินค้าเกษตร

เมื่อ 22 ก.พ.59 เวลา 09.00น. ร.ต.ไพศาล นพรัตน์ ผช.สด.อ.สะเมิง บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 58/59 และปัญหาราคาสินค้าเกษตร บรรยายหัวข้อ “เรื่อง การเสริมสร้างความสัมพันธ์” ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านปางดะ ม.6 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง ผลการปฏิบัติเรียบร้อย

235691 235692 235690

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: