Breaking News

สัสดีอำเภอดอยสะเก็ด ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ชายไทยในการรับราชการทหารให้กับนักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.59 เวลา 0900-1000 พ.ต.ณรงค์  จ่าแก้ว สัสดีอำเภอดอยสะเก็ด ไปประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ชายไทยในการรับราชการทหาร ให้กับนักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ระดับชั้น ปวช.1-3 จำนวนประมาณ 100 คน

152510 152511 152521

About weerapatz

Check Also

พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วย สง.สด.จว.ช.ม. เมื่อ 27 ก.พ.63

เมื่อวันที่ 27 …

%d bloggers like this: