Breaking News

สัสดีอำเภอจอมทอง เป็นวิทยากรครู ข เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.59 เวลา 11.00น. พ.ต.ศิริ สุวรรณ สด.อ.จอมทอง ได้เป็นวิทยากรครู ข เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้วิทยากรครู ค ที่หอประชุมอำเภอจอมทอง มีผู้เข้าอบรมจากหมู่บ้านละ 4 คนรวม 412คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

21715 21716

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: