Breaking News

สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดการอบรม รด.จิตอาสา

เมื่อ 8 ก.ค. 59 เวลา 09.00 น. สนง.กกต.จว.ช.ม. จัดการอบรม รด.จิตอาสา ปฏิบัติภารกิจเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยออกเสียงประชามติ ณ ห้องประชุมอ่างขาง โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โดยมี พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และพ.ต.นคร สินธนันชัย สัสดีอำเภอฝาง ,พ.ต.ทรงวุฒิ บริบูรณ์ สัสดีอำเภอแม่อาย,ร.ท.สิรวุฒิ เหล่าจันอัน สัสดีอำเภอไชยปราการ เข้าร่วมการอบรม มี รด.จิตอาสาเข้าร่วม 70 นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

181885 S__7708716 181886 S__7708718 181877 181879

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: