Breaking News

สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประกาศเกียรติคุณ

48500 (Mobile) 48501 (Mobile)

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2558 สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ มอบใบประกาศเกียรติคุณที่ได้รับจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้กับ ร.ท.กำพล ปราโมทย์ สัสดี อ.ดอยหล่อ (ผลการปฏิบัติงานดีเด่น), พ.ต.ปรีชา กาบเอื้อง สัสดี อ.อมก๋อย (ผลการปฏิบัติงานดี) ประจำปี 2558

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: