Breaking News

สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ และกำลังพล เข้ารับพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

S__5873674 S__5873668 S__5873671

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.59 พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ และกำลังพลจากสำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ารับพรปีใหม่จาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: