Breaking News

สด.อ.สันทราย ปฏิบัติราชการแทน สด.อ.สันกำแพง ร่วมออกหน่วยบริการ ประชาสัมพันธ์การรับลงบัญชีทหาร,การรับหมายเรียกฯ และชี้แจงขั้นตอนการผ่อนผันตาม ม.29(3)

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.59 เวลา 09.00น. นอภ.สันกำแพง เป็นประธานนำส่วนราชการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชน ณ วัดสันมะฮกฟ้า ม.7 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง สด.อ.สันทราย ปฏิบัติราชการแทน สด.อ.สันกำแพง ร่วมออกหน่วยบริการ ประชาสัมพันธ์การรับลงบัญชีทหาร,การรับหมายเรียกฯ และชี้แจงขั้นตอนการผ่อนผันตาม ม.29(3) มีประชาชนมาร่วมกิืจกรรม 120 คน

226707 226708 226709

About weerapatz

Check Also

พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วย สง.สด.จว.ช.ม. เมื่อ 27 ก.พ.63

เมื่อวันที่ 27 …

%d bloggers like this: