Breaking News

รด.จิตอาสา อ.อมก๋อย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.59 เวลา 09.00น. รด.จิตอาสา อ.อมก๋อย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติฯ ที่บ้านหลิม หมู่ 1 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย เชียงใหม่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

39765 39763 39760 39757

About weerapatz

Check Also

พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วย สง.สด.จว.ช.ม. เมื่อ 27 ก.พ.63

เมื่อวันที่ 27 …

%d bloggers like this: