Breaking News

รด.จิตอาสา อ.สะเมิง เข้าร่วมกิจกรรมงาน “เมล็ดพันธุ์เพื่อแบ่งปัน ณ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.59 เวลา 09.00น. นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผวจ.ชม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมการจัดงาน “เมล็ดพันธุ์เพื่อแบ่งปัน ณ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่” มี นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์ นอ.สะเมิง,หน.ส่วนราชการ,ผู้จัดกิจกรรม และราษฎรหัวใจสีเขียวให้การต้อนรับ หน่วย สด.อ.สะเมิง จัด รด.จิตอาสาจาก รร.สะเมิงพิทยาคม จำนวน 30 นาย ดูแลด้านการจราจรและร่วมปลูกป่า/สร้างฝายประชารัฐ ร่วมกับราษฎรในพื้นที่ ณ ห้วยแม่เรียบ บ.ทรายมูล หมู่ที่ 5 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 350 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

315493

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: