Breaking News

รด.จิตอาสา ร่วมกับหน่วยราชการ อ.เวียงแหง จัดกิจกรรมเดินเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.59 เวลา 07.00น. รด.จิตอาสา อ.เวียงแหง จว.ช.ม. และ รร.เวียงแหงวิทยาคม ร่วมกับ รร.บ้านเวียงแหง รร.บ้านกองลม และ รร.บ้านนามน จัดกิจกรรมเดินเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ไป  “ออกเสียงประชามติ” ร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม ใน 7 ส.ค.59 เวลา 0800-1600 ณ รร.บ้านเวียงแหง ไปตามถนนในที่ชุมชน ไปสิ้นสุดที่ รร.เวียงแหงวิทยาคม ระยะทางประมาณ 3.50 กม. จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 500 คน มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ไม่มีผู้ออกมาต่อต้านหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงลบหรือเชิงสัญลักษณ์แต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ  ร.ท.ชาญชัย  ขัดแก้ว สัสดีอำเภอเวียงแหง รายงาน

S__4587524

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: