Breaking News

รด.จิตอาสาอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

เมื่อวันที่  8 มี.ค.59 เวลา 13.00น. รด.จิตอาสาอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ร้อย.ม.1 บก.ควบคุมที่ 1 ฉก.ม.4 (ฐานปฏิบัติการวัดพระธาตุแสนไห) ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า บริเวณบ้านหมู่ 2 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ และบริเวณรอบๆ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลดี

432247 432252 432256

About weerapatz

Check Also

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 …

%d bloggers like this: