Breaking News

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน โดยมีสัสดีอำเภอดอยหล่อ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสันติสุข ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จว.ช.ม.

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.60 เวลา 09.00น. นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน โดยมี นายวิสูตร กรมพิศาล นายอำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ของอำเภอดดอยหล่อ  ซึ่งมี พ.ต.ชรินทร์  อภัยโรจน์ สัสดีอำเภอสันป่าตอง รักษาราชการแทน สัสดีอำเภอดอยหล่อ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสันติสุข ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จว.ช.ม. โดยผวจ. ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ , แจกพันธุ์ปลา , มอบจักรยานเด็กนักเรียน , มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน  พร้อมกับรับทราบข้อปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ ด้วย และมอบนโยบายการรณรงค์ป้องกัน หรือแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ให้หน่วยงานต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ ร่วมช่วยกัน ป้องกันปัญหาไฟป่า รวมทั้งจัดให้มีการบริการด้านต่างๆ แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 800 คน

S__17965151 S__20553731 S__17965126 S__17965125 S__10838030

About weerapatz

Check Also

พล.ท. ปราการ ปทะวานิช ผบ.นรด. เข้าตรวจเยี่ยมหน่วย สง.สด.จว.ช.ม. เมื่อ 27 ก.พ.63

เมื่อวันที่ 27 …

%d bloggers like this: