Breaking News

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.61 เวลา 0700 – 1100น. ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี เชียงใหม่ สำนักงานสัสดีเชียงใหม่ และกำลังพลสัสดีอำเภอ ร่วมกันทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 และทำการประชุมนอกสถานที่ นำโดย พ.อ.อภิรักษ์ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0216 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0215 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0214 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0219 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0029 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0024 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0212 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0198 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0200 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0197 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0196 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0193 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0192 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0111 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0147 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0188 ทดสอบร่างกาย 12561_๑๘๐๒๑๕_0138

About weerapatz

Check Also

งานฟุตบอลประเพณี สัสดีเหนือๆ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 10 …

%d bloggers like this: