Breaking News

ติดต่อเรา

สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2
ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300

Tel & Fax : 053-112714

%d bloggers like this: