เมื่อวันที่ 20 ก.พ.60 เวลา 07.00 น. กำลังพลสังกัด สง.สด.จว.ช.ม. ทดสอบร่างกายประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี โดยมี พ.อ.อภิรักษ์ ไกรเดช สด.จว.ช.ม. เป็นประธาน