เมื่อวันที่ 1 พ.ย.60 เวลา 0800 – 1200 น. มีพิธี รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560 ณ.ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

S__19972113 S__19972135 S__19972128 S__19972124 S__19972129 S__19972120 S__19972122 S__19972137